torstai 30. toukokuuta 2013

Kalle Holm: Sjundeå Sfp:s diktatur är tydligen djupt inrotad

Vännernas värdefulla tankar

Kalle Holm, Fullmäktigersättare, Samlingspartiet (Obunden), Sjundeå

 
 
Kommentarerna över den gynnsamma utvecklingen av Sjundeås ekonomi under åren 2009-2011 är osakliga. Andra än Sfp ledde den ekonomiska frågan och dessa är nu föremål för en nedvärdering. Fakta finns faktiskt på kommunens hemsida. Från ett läge där man i början av perioden gjorde förlust och år 2011 redan uppnådde ett positivt resultat på 1,4 miljoner.

Observeras bör, att Sfp under ledning av trion Dahlqvist, Laaksonen och Nordström åstadkom år 2012 en förlust på 1.6 miljoner euro. Sjundeås invånare kommer med andra ord, att bli föremål för ytterligare höjda skatter och avgifter. En förlust måste man ju alltid betala igen.

Sjundeås själständighet kan inte enbart bygga på att ta mera lån och obegränsat höja skatterna, som ju redan länge hört till landets högsta!

Kyrkslätt fullmäktige beslöt den 27.5 2013 för 6. gången, att de inte vill undersöka en samgång med Sjundeå. Lojo är den kommun, som ännu är beredd att gå igenom möjligheten till en fusion med Sjundeå, vilket ur social- och hälsovårds synpunkt är att föredra.

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera, att trion Dahlqvist, Laaksonen och Nordström i sin artikel ännu en gång fråntar sig ansvaret för det dåliga resultatet på en 1.6 miljoners förlust för året 2012. Deras påstående, att de inte varit i en beslutande ställning vid fullmäktiges möten, stöds inte av de olika röstningarna, vilka totalt har varit 15 stycken. Där trion i 11 röstningar ”vunnit” och därmed varit i en beslutande ställning.

Överskridningarna för den tekniska sidans ekonomi år 2012, finns sakligt behandlade i tekniska nämndens protokoll av den 7.5 2012. Man bör komma ihåg att den tekniska nämnden ofta har fått stå för kostnader, som beslutits av någon annan enhet.

Sjundeå Sfp borde nu enligt min mening ta ansvar för sin politik, istället för att skicka ut provokativa skriverier, som går ut på att slå blå dunster i Sjundeåbornas ögon!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti