tiistai 21. toukokuuta 2013

Kalle Holm: Tillbaka på rätt kurs i Sjundeå!

Vännernas värdefulla tankar

Kalle Holm, Fullmäktigersättare, Samlingspartiet (Obunden), Sjundeå

 
14-13 är ett vanligt röstningsresultat på kommunfullmäktiges möten, inte minst under året 2012 men framförallt under de ännu tidigare åren.

Under fullmäktigeperioden 2009-2012 lyckades den av Sjundeå Sfp ledda ”14-gruppen” med en överhoppares övertag i fullmäktige än en gång totalt förstöra kommunens ekonomi.

Kommunens ekonomi hade tack vare Pekka Keränen, Merja Rahkola-Toivanen, Janne Laakkonen och Mikael Westermarck under tiden 2009-2011 utvecklats i gynnsam riktning.

Men vad gjorde Sjundeå Sfp:s ansvarslösa klan? De fortsatte sin historiska ansvarlösa ekonomiska strategi, där de av kommuninvånarna inbetalda skatterna är något man fritt kan leka med.

Med en rösts marginal förstörde gruppen under ledning av Rabbe Dahlqvist, Markus Nordström och Merja Laaksonen Sjundeås goda ekonomi.

Med en rösts majoritet röstade man bort det ekonomiskt bindande balanserings programmet år 2011. Detta möjliggjorde ett ansvarslöst ekonomiskt slösande. Resultatet lät inte vänta på sig länge för redan år 2012 blev kommunens ekonomiska slutresultatet 1,6 miljoner euro minus.

Förlusten borde egentligen vara större eftersom man drastiskt ändrade på kommunens avskrivnings principer till mindre avskrivningar än förr. Man kan nu bara vänta på revisorernas kommentarer i ärendet.

Förlusten för år 2012 innebar redan katastrof för kommunens självständighets strävanden. En samgång med Lojo borde ha genomförts och kommer om man så vill eller inte att genomföras på basen av ekonomiska fakta.

Det förutsätter naturligtvis, att de beslutande instanserna i Lojo har ett förtroende för Sjundeås uppriktiga vilja att gå ihop med Lojo och det kommer att hända med röster 14-13 i Sjundeå.

Kyrkslätt har aldrig på officiell nivå beslutat att de vill acceptera Sjundeå som en samgångspartner!

Det finns ingen orsak trots Kyrkslätts och Sjundeås Sfp:s ständigt återkommande försök att fortsätta ett över dimensionerat Sfp mandat i området och spoliera ett samgående med Lojo.

Dessa Sfp-grupper representerar inte en ekonomisk framgångsrik linje på lång sikt, utan närmast ett desperat försök för ett fortsatt maktmissbruk. Detta har redan kostat kommuninvånarna landets högsta kommunala skatter. Bokslutet dryper av skulder, vilka egentligen inte är något annat än uppskjutna skatter, som förfaller till betalning i framtiden.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti