keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Medborgarinitiativ för lokalt självstyre, mot tvångssammanslagningar av kommuner!

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi upprätthålls av justitieministeriet.
 
Citat från webbtjänstens framsida:
 
"Enligt grundlagen har finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. För att kunna använda det här statliga påverkningsmedlet förutsätts det att minst 50 000 röstberättigade finska medborgare stöder initiativet inom loppet av sex månader."
 
Ett brännande aktuellt medborgarinitiativ!

Syftet med medborgarinitiativ "För lokalt självstyre, mot tvångssammanslagningar av kommuner" är att stärka den rätt som invånarna i Finlands kommuner har att själva bestämma om sina egna och om gemensamma ärenden:
1) genom att förstärka kommunernas skydd mot sådana kommunindelningar och överföringar av delar av kommuner som är påtvingade av statsmakten;
2) genom att garantera att kommunerna har tillräckliga ekonomiska resurser för att sköta sina lagstadgade uppgifter; och
3) genom att skapa förutsättningar för en fungerande närdemokrati.

De som undertecknat detta medborgarinitiativ stöder förstärkandet av det kommunala självstyrelset och motsätter sig tvångssammanslagningar av kommuner.
Läs mer här (på svenska):
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti